Енергоаудит

Метою енергетичного обстеження (енергоаудиту) котельних є оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при виробленні теплової енергії, а також визначення потенціалу енергозбереження і способів його реалізації.

Основними завданнями енергетичного обстеження котельних є визначення фактичних показників роботи її устаткування, порівняння їх з нормованими значеннями, виявлення і аналіз причин їх невідповідності та шляхів усунення.
Енергетичне обстеження котельних складається з декількох, етапів, що послідовно реалізовуються:

1) збір документальної інформації;

2) інструментальне обстеження;

3) обробка результатів обстеження і їх аналіз;

4) розробка енергозбережних рекомендацій і оформлення звіту.
Збір документальної інформації, необхідної для визначення основних характеристик об'єкту дослідження:

  • зведення про устаткування котельної;
  • динаміки споживання енергоносіїв;
  • зведення про споживачів теплової енергії і тому подібне.

На цьому етапі також визначаються об'єм і точки вимірів тепло і електроенергії.
Етап інструментального обстеження необхідний для заповнення інформації по кількісних і якісних характеристиках споживання енергоресурсів і дозволяє оцінити ефективність енерговикористання.
При проведенні вимірювань повинні максимально використовуватися вже існуючі вузли обліку, а при їх відсутності переносні спеціалізовані прилади.
При інструментальному дослідженні котельних співробітниками "Калина ІФ" використовуються наступні вимірювальні системи:
-  Аналізатор продуктів горіння "КМ. 9006 Quintox".
-  Цифровий вимірювач температури "КМ. 44 kit".
-  Термометр інфрачервоний безконтактний "КМ. 801/1501".
-  Трифазний аналізатор электроспоживання "AR 5M".
-  Ультразвуковий витратомір рідини "Portaflow - 300".
-  Ультразвуковий товщинометр "SONAGAGE".
Набір вищеперелічених приладів дозволяє виконати практично всі необхідні виміри при проведенні енергоаудиту котельних.
На підставі експериментальних даних, отриманих в результаті вимірювань на котлоагрегатах, теплової мережі, електричної мережі, теплообмінного устаткування, проводиться розрахунок показників, що характеризують режим роботи котельної.
Вся інформація, отримана з документів або шляхом інструментального обстеження, є початковим матеріалом для аналізу ефективності енерговикористання, яка проводиться в наступному порядку:
1)  аналізується динаміка витрати енергоносіїв і фінансових витрат на них за три роки, передуючих енергетичному обстеженню, і визначається структура споживання енергоносіїв в процентному відношенні;
2)  будуються фактичні баланси по всіх видах енергоносіїв котельної;
3)  визначаються втрати енергоносіїв в різних елементах систем енергопостачання.
При розробці заходів необхідно:
1)  визначити технічну суть передбачуваного удосконалення і принципи отримання економії;
2)  розрахувати потенційну річну економію у фізичному і грошовому виразі;
3)  визначити склад устаткування, необхідного для реалізації рекомендації, його зразкову вартість, вартість доставки, установки і введення в експлуатацію;
4) оцінити загальний економічний ефект передбачуваних рекомендацій з урахуванням вищеперелічених пунктів.
Після оцінки економічної ефективності всі рекомендації класифікуються по трьом критеріям:
1)  беззатратні і низько-витратні - здійснювані в порядку поточної роботи котельні;
2)  середньовитратні - здійснювані, як правило, за рахунок власних засобів котельні;
3)  високовитратні - що вимагають додаткових інвестицій.
Існує ряд загальних рекомендацій по енергозбереженню в котельних до яких відносяться:
1. Призначення в котельній відповідальних за контролем витрат енергоносіїв і проведення заходів щодо енергозбереження.
2.  Вдосконалення порядку роботи котельної і оптимізація роботи систем освітлення, вентиляції, водопостачання, теплопостачання.
3.  Дотримання правил експлуатації і обслуговування систем енерговикористання і окремих енергоустановок, введення графіків включення і відключення систем освітлення, вентиляції, теплових завіс і так далі
4.  Організація робіт по експлуатації світильників, їх чищенню, своєчасному ремонту віконних рам, обклеювання вікон, ремонт санвузлів і тому подібне
5.  Ведення роз'яснювальної роботи з робочими котельної по питаннях енергозбереження.
6.  Проведення періодичних енергетичних обстежень.
7.  Щоквартальна перевірка і коректування договорів на енерго- і ресурсоспоживанню з енергозабезпечуючими організаціями.