Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

За останні роки опалювальна техніка індивідуальних споживачів і корпоративних власників істотно оновилася.

Все більше число споживачів встановлюють сучасне опалювальне устаткування і розраховують на тривалий період його надійної і економічної експлуатації. Проте надійна і тривала експлуатація опалювальної техніки може бути забезпечена тільки за наявності своєчасного і якісного обслуговування. Адже навіть автомобіль «Мерседес», що здається зразком надійності, проходить обов'язкове постійне сервісне обслуговування. Що ж говорити про опалювальне устаткування, яке працює в умовах нестабільного газо- і електропостачань. Та і з водою у нас бувають перебої і водопідготовка нам не завжди по кишені. Одним словом, без налагодження працездатної системи сервісу нам не обійтися.
Для корпоративних замовників – підприємств і організацій необхідність обслуговування опалювального устаткування зрозуміліша. По-перше, інспектори Держохоронипраці про це вимогливо нагадують – не дають дозволу на пуск, якщо об'єкт не забезпечений обслуговуванням. По-друге – ще не стерлося в пам'яті, що в період соціалізму на кожному підприємстві діяла система ПЗР – система планово-запобіжних ремонтів.
Індивідуальні власники опалювального устаткування ще продовжують сподіватися, що буде воно служити без сторонньої допомоги довгі роки. А на випадок чого – «шабашника» можна знайти через «жовту» пресу. На жаль, це не завжди принесе успіх. Найбільш «просунуті» володарі сучасного опалювального устаткування вже розуміють це.
Одним словом, потрібно добре продумати надійну систему гарантійного і післягарантійного обслуговування.
Окрім кінцевих споживачів – власників опалювального устаткування, така система потрібна ще і для того, щоб між виробниками устаткування і фірмами, що здійснюють монтаж і введення цього устаткування в експлуатацію, існувала проста і зрозуміла система взаємин, що дозволяє забезпечити споживачеві надійне гарантійне обслуговування. Досить часті спірні ситуації, коли перші за всяку ціну намагаються уникнути від гарантійних зобов'язань вважаючи, що причиною відмов є неякісне газопостачання і електропостачання. Другі, не без підстав, вважають, що не можна все списувати тільки на газ і воду та нестабільне електропостачання.
Сьогодні навіть у провідних виробників і сервісних компаній ще відсутня чітка, до кінця продумана і перевірена система сервісного обслуговування опалювального устаткування.
Наявні розробки стосуються, найчастіше, побутового опалювального устаткування, причому тільки для гарантійного періоду експлуатації. Післягарантійне сервісне обслуговування і обслуговування об'єктів автономного теплопостачання з автоматизованими котельнями і теплогенераторними поки слабо пропрацювало.
Фірма «Калина-ІФ» розробила і прийняла до виконання систему проведення гарантійного і післягарантійного сервісного обслуговування опалювального устаткування для індивідуальних і корпоративних споживачів.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМПЛЕКС ГАРАНТІЙНОГО ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ФІРМОЮ “Калина-ІФ”

ЗМІСТ

1. Загальні положення.
2. Особливості гарантійного обслуговування побутового опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем індивідуального споживання.
3. Особливості гарантійного обслуговування опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем корпоративного споживання.
4. Післягарантійне сервісне обслуговування побутового опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем індивідуального споживання.
5. Післягарантійне сервісне обслуговування опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем корпоративного споживання.

ДОДАТКИ:
1. Схема організації гарантійного та післягарантійного обслуговування опалювального обладнання.
2. Гарантійне зобов’язання Продавця та Виконавця гарантійного обслуговування.
3. Гарантійний талон Продавця та Виконавця гарантійного обслуговування.
4. Контрольний талон (пуску в експлуатацію).
5. Акт здачі-приймання робіт по першому пуску опалювального обладнання.
6. Акт обстеження технічного стану систем опалення при вводі в експлуатацію.
7. Акт здачі-приймання робіт по гарантійному технічному нагляду систем опалення.
8. Заява споживача на виконання гарантійного ремонту.
9. Акт приймання деталей та вузлів опалювального обладнання на експертизу
(акт дефектації).
10. Акт здачі-приймання робіт по гарантійному ремонту опалювального обладнання.
11. Графік проведення робіт з сервісного обслуговування (корпоративні замовники).
12. Журнал обліку виконання робіт з сервісного обслуговування котелень та теплогенераторних (корпоративні замовники).
13. Акт приймання об’єкту (котельні, теплогенераторної) на обслуговування.

1. Загальні положення

1.1. Цей ПОРЯДОК розроблений у відповідності до “Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) технічно складних побутових товарів”, затвердженого Постановою КМУ 11.04.2002 р іншої нормативної літератури, вимог виробників обладнання та визначає відносини між споживачами (індивідуальними та корпоративними), які є власниками опалювального та іншого супутнього обладнання (далі-Споживачі) та їх Продавцем та Виконавцем робіт з гарантійного та сервісного обслуговування - фірмою “Спіка” (далі - Продавець - Виконавець).
Взаємовідносини між Виробником, Продавцем та Виконавцем визначаються відповідними договорами, що не розглядаються в цьому Положенні.

1.2. Комплекс гарантійного та сервісного обслуговування (далі КГСО) – комплекс робіт та послуг, що надає фірма “Калина-ІФ” по забезпеченню безперебійного функціонування обладнання та проведення аварійно-відновлювальних робіт на ньому.
КГСО збільшує термін експлуатації обладнання та знижує витрати на ремонти.

1.3. КГСО передбачає виконання таких видів робіт:

ПП – перший пуск – пуск обладнання в експлуатацію та оформлення документів про початок експлуатації та інших документів, необхідних для подальшої експлуатації обладнання та систем.

ГР - гарантійний ремонт - виконання робіт, пов’язаних з усуненням недоліків обладнання для забезпечення використання його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації.

ГТН - гарантійний технічний нагляд – комплекс робіт, що здійснюється в гарантійний період для тестування функціонування опалювального обладнання та систем з метою виключення аварійних ситуацій та визначення необхідності проведення регламентних робіт (РР).

ПО – плановий огляд – це постійний нагляд за експлуатацією обладнання та систем з метою забезпечення економічних режимів експлуатації, запобігання аварійних зупинок,скорочення можливих простоїв та раннього виявлення відхилень він нормативних режимів експлуатації.

ТО – технічне обслуговування обладнання та систем полягає в плановому нагляді за роботою обладнання, усуненні дрібних несправностей, що виникають в процесі експлуатації, перевірці та регулюванню  спрацювання технологічного захисту.

ПР – поточний ремонт обладнання та систем передбачає виконання робіт, що виконуються при проведенні ТЕ, а також планове розбирання, ремонт, складання або заміна окремих вузлів обладнання, регулювання та налагодження обладнання.

КР – капітальний ремонт обладнання та систем – ремонт, що здійснюється з метою відновлення ресурсу обладнання із заміною або ремонтом будь-яких його частин. При КР виконується повне розбирання, заміна зношених деталей, зборка, регулювання та налагодження.

АВР – аварійно-відновлювальні роботи на обладнанні та системах – роботи по оперативному відновленні робочого стану обладнання та систем після їх аварійного виходу з ладу.

РР – регламентні роботи – роботи з нагляду, обслуговуванню, налагодженню ремонту, що виконуються за становленим графіком та забезпечують безаварійну та надійну експлуатацію обладнання та систем;

1.4. До опалювального обладнання належить обладнання, що генерує теплову енергію: котли стальні та чавунні, проточні водопідігрівачі, що працюють на газі, рідкому або твердому паливі.

1.5. До іншого супутнього обладнання належить обладнання, що разом з опалювальним служить для забезпечення опалення, вентиляції та гарячого водопостачання: насоси, теплообмінники, компенсатори об’єму, регулюючі пристрої, засоби автоматизації, засоби обліку витрат енергоносіїв, опалювальні прилади та ін.

1.6. До побутового опалювального обладнання належать: одно- та двохконтурні котли та проточні водопідігрівачі, що генерують теплову енергію для потреб опалення та гарячого водопостачання індивідуальних квартир та житлових будинків.
Згадане вище обладнання, що використовується в складі теплогенераторних та котелень, що обслуговують корпоративних клієнтів, за цим Положенням не відноситься до побутового.

1.7. Індивідуальні споживачі (замовники) – власники індивідуальних квартир та житлових будинків, що споживають теплову енергію для потреб опалення та гарячого водопостачання.

1.8. Корпоративні споживачі (замовники) - підприємства та організації інші суб’єкти господарювання, що споживають теплову енергію для потреб опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та технології.

1.9. Власні побутові потреби в теплі – потреби індивідуальних квартир та будинків в тепловій
енергії для опалення та гарячого водопостачання.

1.10. Виробничі та санітарно-побутові потреби в теплі–потреби підприємств та організацій в тепловій енергії для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та технології.

1.11. Під час продажу обладнання, яке підлягає гарантійному обслуговуванню, Продавець зобов’язаний:
- у присутності споживача здійснювати перевірку комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних документах та наявності експлуатаційних документів;
- внести відповідні записи до експлуатаційних документів (дата продажу та дані про Продавця);
- проінформувати споживача про загальні правила користування обладнанням;
- видати «Гарантійне зобов’язання” та “Гарантійний талон” оформлені Продавцем-виконавцем;
- видати споживачеві розрахункові документи (квитанцію чи інший документ, що засвідчує факт купівлі товару);
- надати відповідну інформацію про проведення робіт з пуску обладнання в експлуатацію, виконання гарантійного технічного нагляду та гарантійного ремонту, а також про витрати на транспорт, пов’язані з виконанням цих робіт.

1.12. Експлуатаційні документи, що додаються виробником до обладнання, містять доступну та достовірну інформацію про споживчі властивості обладнання та правила його експлуатації. У експлуатаційній документації зазначається:
- найменування обладнання;
- найменування нормативних документів, вимогам яких повинне відповідати обладнання;
- основні споживчі властивості обладнання;
- заводський номер обладнання;
- дата виготовлення;
- гарантійні зобов’язання виробника (продавця) в тому числі гарантійний термін зберігання та гарантійний термін експлуатації;
- правила та умови ефективного і безпечного використання обладнання;
- термін служби (придатності) обладнання, відомості про дії споживача в період терміну служби, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
- найменування та адреса виробника і підприємства, яке виконує його функції в період гарантійного терміну;
- відмітки щодо повірки (для засобів вимірювальної техніки);

1.13. Гарантійне обслуговування полягає в тому, що продавець (виконавець) протягом гарантійного терміну зобов’язується організувати роботи з пуску в експлуатацію (ПП) та гарантійного технічного нагляду (ГТН), а також, в разі необхідності, гарантійного ремонту (ГР).
Роботи з гарантійного ремонту (ГР) та гарантійного технічного нагляду (ГТН) виконуються для споживача безоплатно (у період гарантійного терміну експлуатації).

Пуск побутового обладнання в експлуатацію (ПП) для індивідуальних споживачів здійснюється Виконавцем безоплатно.
Пуск в експлуатацію опалювального обладнання (ПП) для корпоративних споживачів здійснюється згідно господарських договорів, що укладаються між споживачем та Виконавцем.
Гарантійній технічний нагляд (ГТН) для корпоративних споживачів здійснюється під час проведення планового сервісного обслуговування обладнання.

1.14. Гарантійний термін експлуатації – термін, протягом якого гарантується використання обладнання за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого Продавець (Виконавець) виконує гарантійне зобов’язання.

1.15. Гарантійний термін зберігання – термін протягом якого споживчі властивості обладнання не повинні погіршитися за умови дотримання вимог нормативних документів. Гарантійний термін закінчується датою визначеною Виробником, але не менше 6 місяців.

1.16. Термін служби обладнання – термін протягом якого виробник гарантує можливість використання обладнання за призначенням (за умови проведення післягарантійного технічного (сервісного) обслуговування за рахунок споживача).
Якщо термін служби обладнання не вказаний в експлуатаційних документах, то він не повинний бути менше 10 років.

1.17. Сервісне обслуговування (післягарантійне) – це комплекс заходів, що забезпечують надійну, безаварійну та безпечну експлуатацію обладнання та систем протягом терміну служби обладнання та після закінчення нормативного терміну експлуатації обладнання.

1.18. У період післягарантійного сервісного обслуговування фірмою “Калина-ІФ” виконуються роботи з технічного нагляду (ТН), технічного обслуговування (ТО), поточних та капітальних ремонтів (ПР,КР). Кожному виду вказаних вище сервісних робіт, відповідають певні віди регламентних робіт (РР), що встановлюються для кожного конкретного виду обладнання. ТО, ПР та КР виконуються лише для корпоративних споживачів.
Для індивідуальних власників обладнання обов'язково проводитися ТН, за наслідками якого, і за погодженням з власником, виконуються необхідні види регламентних робіт.

1.19. У гарантійний та післягарантійний період не виключаються аварійні ситуації, для усунення яких необхідне виконання аварійно-відновлювальних робіт (АВР).

1.20. Всі види робіт по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню здійснюються лише атестованим персоналом фірми “Калина-ІФ”, що пройшов відповідне навчання.


2. Особливості гарантійного обслуговування побутового опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем індивідуального споживання.

2.1. Гарантійні зобов’язання обладнання визначаються Виробником в експлуатаційних документах.

2.2. Зобов’язання Продавця та Виконавця робіт з гарантійного та сервісного обслуговування, щодо обладнання, визначаються фірмою “Калина-ІФ” в Гарантійних зобов’язаннях та Гарантійному талоні.
Гарантійні зобов’язання фірми “Калина-ІФ” щодо систем опалення, газопостачання та ін. визначаються Договором на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

2.3. Гарантійне обслуговування побутового опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем індивідуального споживання передбачає виконання таких видів робіт:
- перший пуск (ПП) – ввід в експлуатацію;
- гарантійний технічний нагляд (ГТН);
- гарантійний ремонт (ГР) -при необхідності;

2.4. Ввід в експлуатацію – перший пуск (ПП) виконується у відповідності до положень “Виробничої інструкції для персоналу, що проводить роботи по першому пуску та гарантійному технічному нагляду побутового опалювального обладнання індивідуальних споживачів”.
Цей комплекс робіт пов’язаний:
- з ознайомленням з проектною документацією;
- з оцінкою стану системи опалення та загальнобудівельних робіт;
- з оцінкою стабільності газопостачання та електропостачання;
- з оцінкою технічних рішень димовідведення та припливної вентиляції;
- з оцінкою відповідності розрахункових теплових навантажень потужності опалювального обладнання;

До складу робіт з першого пуску входять такі роботи:
- проведення пробного пуску обладнання на холостому ходу;
- пуск в експлуатацію системи опалення;
- пуск в експлуатацію опалювального обладнання;
- інструктаж власників правил технічної експлуатації та безпеки;

Виконані роботи по першому пуску оформляються:
- Актом обстеження технічного стану системи опалення;
- Актом здачі приймання робіт;
- Контрольним талоном;
- Відповідним записом в розділі “Облік робіт” Гарантійного талону;

Оплата доставки сервісного персоналу фірми “Калина-ІФ” для проведення першого пуску здійснюється за принципами, викладеними в п.2.8. Положення

2.5. Гарантійний технічний нагляд (ГТН) – це комплекс робіт, що здійснюється в гарантійний період для опалювального обладнання та систем індивідуального споживання і пов’язаний з:
- оцінкою стану опалювального обладнання;
- оцінкою стану функціонування систем безпеки та регулювання опалювального обладнання;
- оцінкою стану системи опалення та гарячого водопостачання в процесі експлуатації;
- оцінкою стабільності параметрів систем газопостачання та електропостачання;
- оцінкою стану димоходів та припливно-витяжної вентиляції.
Оцінка стану обладнання та параметрів експлуатації систем здійснюється після результатів візуального обстеження та інструментальних вимірів.
Перелік необхідних перевірок - згідно експлуатаційної документації.
ГТН здійснюється не рідше одного разу на рік (бажано перед початком опалювального сезону) та проводиться без сплати цих робіт споживачем.
Виконані роботи по гарантійному технічному нагляду оформляються:
- Актом здачі-приймання робіт по гарантійному технічному нагляду;
- Відповідним записом в розділі “Облік робіт” Гарантійного талону.

2.6. По результатах ГТН, за бажанням споживача (за умов сплати споживачем), проводяться регламентні роботи (РР) з метою забезпечення надійної експлуатації обладнання на протязі встановленого терміну служби.
До регламентних робіт (РР) належать:
- контроль функціонування та налагодження електричних та електронних вузлів;
- чищення камери згорання та теплообмінника з боку продуктів згорання;
- чищення пальників;
- настройка тиску газу та його регулювання;
- регулювання тиску в розширювальному баці;
- налагодження системи опалення на тепловий ефект;
- інші види робіт, необхідні для підтримання надійного функціонування обладнання.

2.7. Гарантійній ремонт (ГР) полягає у виконанні робіт, пов’язаних з усуненням недоліків обладнання для забезпечення його використання за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектуючих або окремих складових частин, а також виконання регулювальних робіт.

2.8. Гарантійній ремонт опалювального та супутнього обладнання може здійснюватись безпосередньо за місцем його встановлення або на виробничій база фірми “Калина-ІФ”.

2.9. Під час експлуатації, для визначенні причин виходу з ладу обладнання, гарантійний термін якого не вичерпався, Продавець-виконавець зобов’язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви від споживача, відправити такий товар на експертизу.
Фахівцями Продавця-виконавця складається АКТ приймання деталей та вузлів на експертизу (Акт дефектації).
Один примірник Акту передається споживачеві. Експертиза проводиться за рахунок Продавця.
Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі обладнання споживачеві, внаслідок порушення ним правил експлуатації, використання, зберігання чи транспортування, дії третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, і споживач зобов’язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи.

2.10. Виконана робіт з гарантійного ремонту оформляється:
- Заявою від споживача;
- Актом приймання деталей та вузлів на експертизу;
- Актом здачі-приймання робіт по гарантійному ремонту;
- Відповідним записом в розділі “Облік робіт” Гарантійного талону.

3. Особливості гарантійного обслуговування опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем корпоративного споживання.

3.1. Гарантійні зобов’язання обладнання визначаються Виробником в експлуатаційних документах.

3.2. Гарантійні зобов’язання Продавця та Виконавця робіт з гарантійного та сервісного обслуговування (фірми “Калина-ІФ”) щодо обладнання визначаються фірмою “Спіка” в Гарантійних зобов’язаннях та Гарантійному талоні.
Гарантійні зобов’язання фірми “Спіка” щодо систем опалення, газопостачання та ін. визначаються Договором на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

3.3. Гарантійне обслуговування обладнання та систем котельних та теплогенераторних, а також систем опалення та теплопостачання передбачає виконання таких видів робіт:
- ввід в експлуатацію- пусконалагоджувальні роботи (або перший пуск - ПП);
- гарантійний технічний нагляд (ГТН);
- гарантійний ремонт (ГР) -при необхідності;

3.4. Перший пуск – пусконалагоджувальні роботи та оформлення відповідних документів здійснюється у відповідності до вимог Держохоронпраці, Інспекції з енергозбереження та Управління екобезпеки.
Оплата робіт по першому пуску здійснюється Замовником згідно договору на проведення пусконалагоджувальних робіт.

3.5. Гарантійний технічний нагляд (ГТН) за роботою обладнання та систем здійснюється з метою запобігання аварійних ситуацій та проводиться в термін щомісячного технічного обслуговування (ТО).

3.6. У разі виникнення збоїв у роботі котелень та теплогенераторних, пов’язаних з виходом з ладу елементів та вузлів опалювального та супутнього обладнання, в період гарантійного терміну, проводитися гарантійний ремонт (ГР).
ГР полягає у виконанні робіт, пов’язаних з усуненням недоліків в роботі обладнання для забезпечення його використання за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації.
Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектуючих, окремих складових частин, а також виконання регулювальних робіт.

3.7. Умови виїзду персоналу фірми “Калина-ІФ” див. п.2.8 розділу 2 Положення.

3.8. Порядок проведення гарантійного ремонту обладнання корпоративних власників здійснюється згідно п.2.9 та п. 2.10. розділу 2 Положення.


4. Післягарантійне сервісне обслуговування побутового опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем індивідуального споживання.
4.1. Післягарантійне сервісне обслуговування опалювального обладнання та систем індивідуального споживання проводитися з метою забезпечення надійної, якісної, безаварійної та безпечної експлуатації.

4.2. Післягарантійне сервісне обслуговування опалювального обладнання та систем індивідуального споживання передбачає виконання таких видів робіт:
- технічний нагляд (ТН);
- регламентні роботи (РР);

4.3. Технічній нагляд (ТН) виконується не рідше одного разу на рік на умовах договору, що укладається між Виконавцем та Замовником.

4.4. Після результатів ТН визначається необхідність та періодичність виконання окремих видів регламентних робіт (чищення пальників та зовнішніх поверхонь теплообмінників, промивка теплообмінників та т.п.)
РР виконуються на основі додаткових угод, що укладаються між споживачем та Виконавцем.
Види РР та вартість їх виконання визначається “Виробничою інструкцією для персоналу, що проводить роботи по післягарантійному сервісному обслуговуванню побутового опалювального обладнання” та “Розрахунком вартості проведення регламентних робіт”.

4.5. Умови виїзду сервісного персоналу для виконання робіт з обслуговування та доставки обладнання, в разі виконання ремонтних робіт на виробничій базі фірми “Спіка”, визначаються договором сервісного обслуговування.

5.8 Роботи по післягарантійному сервісному обслуговуванню обладнання та систем індивідуального споживання оформляються:
- Договором на проведення сервісного обслуговування;
- Переліком регламентних робіт та розрахунком їх трудомісткості;
- Актом виконання робіт по сервісному обслуговуванню.

5. Післягарантійне сервісне обслуговування опалювального обладнання, супутнього обладнання та систем корпоративного споживання.
5.1. Післягарантійне сервісне обслуговування проводиться з метою забезпечення безаварійної, безпечної та надійної експлуатації опалювального обладнання та систем, продовження терміну експлуатації та зниження витрат на ремонти.

5.2. Післягарантійне сервісне обслуговування опалювального обладнання та систем корпоративного споживання передбачає виконання таких видів робіт:
- плановий огляд (ПО);
- технічне обслуговування (ТО);
- поточний ремонт (ПР);
- капітальний ремонт (КР).

5.3. Плановий огляд (ПО) виконується щоденно обслуговуючим персоналом корпоративних замовників.

5.4. Технічне обслуговування (ТО) та поточний ремонт (ПР) виконуються сервісним персоналом фірми “Спіка” на основі господарських договорів, що укладаються з власниками котельних, теплогенераторних та систем теплопостачання і опалення.
Склад робіт при виконанні ТЕ і ПР визначається на основі переліків регламентних робіт, що розробляються для кожного виду обладнання і систем на основі експлуатаційної документації та досвіду проведення сервісних робіт.
Вартість робіт по виконанню сервісного обслуговування визначається на основі трудомісткості робіт, згідно переліків регламентних робіт, та транспортних витрат.
Перелік регламентних робіт погоджується із замовником.
У гарантійний період діє договірний коефіцієнт, що знижує вартість робіт по технічному обслуговуванню.

5.5. Для опалювального обладнання та систем корпоративного споживання ТЕ виконується один раз в місяць. ПР виконується один раз на рік в період після закінчення опалювального сезону та до початку наступного опалювального сезону.
Термін виконання капітальних ремонтів (КР) не нормується. КР виконуються по мірі необхідності на основі Актів обстеження технічного стану обладнання та систем і відповідних господарських договорів.
Орієнтовна періодичність виконання капітальних ремонтів 5-7 років.

5.6. Опалювальне обладнання та системи корпоративного споживання приймаються фірмою “Калина-ІФ” на сервісне обслуговування за умов їх повної працездатності, з відрегульованими та налагодженими системами захисту та регулювання.
У разі необхідності, до взяття на сервісне обслуговування, на основі відповідних господарських договорів, проводяться роботи по ремонту, налагодженню або реконструкції систем та обладнання.
Взяття об’єктів на післягарантійне сервісне обслуговування здійснюється на основі Акту приймання обладнання на сервісне обслуговування.

5.7. Умови виїзду сервісного персоналу, для виконання робіт з обслуговування та доставки обладнання, в разі виконання ремонтних робіт на виробничій базі фірми “Калина-ІФ”, визначаються договором сервісного обслуговування.

5.8 Роботи по післягарантійному сервісному обслуговуванню обладнання та систем корпоративного споживання оформляються:
- Договором на проведення сервісного обслуговування;
- Графіком проведення робіт;
- Переліком регламентних робіт та розрахунком їх трудомісткості;
- Журналом обліку робіт, що виконуються при проведенні сервісного обслуговування;
- Актом приймання об’єкту на сервісне обслуговування.