Будівництво та реконструкція

Будівництво та реконструкція

Одним із основних напрямків діяльності фірми “Калина-ІФ» є капітальне будівництво.

Капітальне будівництво -- це процес створення нових, реконструкції, розширення та технічного переозброєння діючих об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури. Для цього процесу характерні довготривалість виробничого циклу, значна різноманітність об'єктів будівництва (реконструкції, розширення), здійснення виробничого процесу на місці майбутнього функціонування основних фондів.
Формування виробничої і соціальної інфраструктури підприємства здійснюється в процесі капітального будівництва.
До сфери капітальною будівництва відносяться:
- спорудження будівель та об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- монтаж устаткування;
- капітальний ремонт будівель і споруд.
Планування капітального будівництва
Основу планування капітального будівництва складають розрахунки введення в дію виробничих потужностей, основних фондів і кошторисної вартості будівництва (реконструкції, розширення) об'єктів.
Головна мета і кінцевий результат капітального будівництва -- введення в дію виробничих потужностей.
Планування його обсягів на нашому підприємстві здійснюється в такій послідовності.
1. Уточнюються розрахунки балансу виробничих потужностей підприємства за відповідною номенклатурою продукції. З цією метою перевіряються: наявність виробничих потужностей на початок планового періоду; розрахунки їх використання; терміни освоєння проектних потужностей раніше введених об'єктів.
2. Оцінюються можливості приросту діючих виробничих потужностей за рахунок проведення організаційно-технічних заходів, технічного переозброєння та реконструкції.
3. Визначаються необхідні обсяги введення в дію нових виробничих потужностей за рахунок розширення діючих об'єктів та нового будівництва. Вони розраховуються як різниця між запланованим збільшенням обсягів виробництва відповідної продукції та максимально можливим приростом потужностей на діючих об'єктах за рахунок їх технічного озброєння та реконструкції.
В процесі планування капітального будівництва важливо визначити не тільки обсяги введення в дію виробничих потужностей, але і витрати, що з цим пов'язані. Це необхідно для того, щоб обґрунтувати економічну доцільність будівництва (розширення, реконструкції), вибрати оптимальний варіант здійснення капітальних вкладень, вести розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування тощо.
З цією метою розраховується кошторисна вартість робіт, яка слугує ціною на спорудження певного об'єкту.
Розрахунки кошторисної вартості здійснюються за допомогою існуючих норм та нормативів витрат трудових і матеріальних ресурсів на виконання будівельних робіт.
Ми володіємо великим досвідом  у сфері капітального будівництва, знайомі з існуючими проблемами у цій галузі та маємо напрацювання по їх вирішенню.